Dev Müşterimiz PETKİM

Dev Müşterimiz PETKİM

Türkiye'de petrokimya sanayinin kurulması fikri I. Beş Yıllık Plan döneminin başlangıcı olan 1962 yılında benimsenmiş, yapılan etüd ve araştırmalar sonucunda Petkim Petrokimya A.Ş. 03.04.1965 tarİhinde TPAO öncülüğünde kurulmuştur. Petkim, Yarımca Kompleksi'nde 1970 yılında, önce 5 fabrikayı İşletmeye açmış daha sonraları da diğer fabrikalar bunu takip etmiştir. III. Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde Petkim'in ikinci kompleksinin Aliağa'da kurulması kararlaştırılmıştır. Aliağa Kompleksi, en ileri teknolojiler ve optimum kapasitelere sahip olarak kurulmuş ve 1985 yılında işletmeye alınmıştır. Türkiye'de petrokimyasal ürünlerin, özellikle termoplastiklerin talep artış hızı Dünya ortalamasının en az iki katıdır. Plastik talebindeki artış hızının GSMH artış hızına oranı Dünya ortalamasının çok üzerindedir.

Petkim, 1998 yılında başlamış olduğu kapasite artırıcı tevsi yatırımlarını sürdürmektedir. Yaklaşık 450 milyon USD tutarındaki kapasite artırıcı yatırımlar çerçevesinde, üretim kapasitesinin, Etilen Fabrikası'nda 120.000 ton/yıl, Alçak Yoğunluk Polietilen Fabrikası'nda 120.000 ton/yıl, Polipropilen Fabrikası'nda 64.000 ton/yıl artırılması için yapılan yatırımlar ile Aromatikler Fabrikası'nda kapasite kullanımı ve Paraksilen ürün safiyetini artırmaya yönelik İyileştirme çalışmaları 2005 yılında tamamlanmıştır.

Bu yatırımlar kapsamında Buhar Üretim - Elektrik Üretim Ünitelerinde 100 Milyon USD harcanarak; 57 MW'lık Gaz Türbini ve buna bağlı Atık Isı Kazanım Sistemi devreye alınmış, bu sayede elektrik üretim kurulu gücü 226 MW'a çıkarılmıştır. Buhar kazanlarında fuel-oil yerine, daha ekonomik ve çevre dostu doğal gaz kullanımına geçilmiştir.

2005 yılında tamamlanan yeni yatırımlar sonucu Petkim Aliağa Kompleksi'nde, tarihinin en yüksek üretim ve satışına ulaşılmıştır. Petkim Petrokimya Holding A.Ş.'nin sermayesindeki, %51 oranındaki kamu hissesi; "blok satış" yöntemi İle özelleştirilmesine İlişkin İhale süreci sonucunda 30 Mayıs 2008 tarihinde 2.040.000.000-USD bedelle SOCAR&Turcas Petrokimya A.Ş.'ne geçmiştir.

Ülkemizin en gözde şirketlerinden olan Petkim, 50'yi aşan petrokimyasal ürün yelpazesiyle bugün sanayimizin vazgeçilmez bir hammadde üreticisi durumundadır. Petkim'in ürettiği petrokimyasal ürünler; İnşaat, tarım, otomotiv, elektrik, elektronik, ambalaj, tekstil sektörlerinin önemli girdileridir.

Ayrıca, İlaç, boya, deterjan, kozmetik gibi birçok sanayi için girdi üretilmektedir.

Petkim; yılda 3.2 milyon ton brüt üretim gerçekleştirmesinin yanında insana saygılı, çevreye duyarlı üretim teknolojisiyle, kültürel, sosyal, ekonomik yaşamımıza yaptığı katkılarla yurdumuzun gurur kaynağı olmaya ve ülke ekonomisine değer katmaya devam etmektedir.

Sign up for our newsletter